trwalosc-i-estetyka-balkonow-tarasow-i-loggii 1566484357

Trwałość i estetyka balkonów, tarasów i loggii

Hydroizolacja balkonu lub tarasu – jak się przygotować?Projekt powinien uwzględnić nie tylko schemat konstrukcyjny, ale również właściwy układ warstw wykończeniowych i dobór odpowiednich materiałów do ich wykonania. Dobry projekt oraz wykonanie układu warstw z właściwie dobranych, kompatybilnych ze sobą produktów decyduje o trwałości elementów konstrukcyjnych. Zapewnia bezpieczne użytkowanie oraz prawidłową pracę wszystkich warstw narażonych na szczególnie trudne i zmienne warunki eksploatacji, a także czynniki niszczące, których jest wiele. Jednymi z najważniejszych z nich są opady atmosferyczne oraz duże wahania temperatur (roczne i dobowe) powodujące powstanie naprężeń termicznych. Naprężenia termiczne są efektem zmian liniowych i niejednakowej rozszerzalności termicznej współpracujących ze sobą materiałów. Zimą powierzchnie poddawane są działaniu temperatury ujemnej sięgającej -30°C, natomiast latem wskutek intensywnego nasłonecznienia, mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej +70°C w ciągu dnia i schładzać w nocy lub z powodu opadów atmosferycznych do temperatury około +10°C. Dodatkowo przyczyną naprężeń mogą być różnice temperatur pomiędzy wierzchnią i spodnią częścią płyty tarasu, balkonu lub loggii. Naprężenia termiczne mogą doprowadzić do powstania pęknięć i uszkodzeń poszczególnych warstw. Sprzyja to niszczącemu działaniu wody, która wnikając szczelinami (np. poprzez uszkodzone spoiny), umożliwia zawilgocenie warstw, a w konsekwencji powstanie uszkodzeń mrozowych oraz korozji biologicznej i chemicznej. Dlatego też, hydroizolacja na taras oraz fuga wodoszczelna, są bardzo ważnymi rzeczami, które należy uwzględnić podczas remontu. Balkony, tarasy i loggie spełniają funkcje zarówno estetyczne jak i użytkowe. Hydroizolacja na taras, czyli jakie produkty najlepiej wybraćNa rynku dostępnych jest wiele różnych wyrobów przeznaczonych do wykonywania prac na tarasach i balkonach. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą ze sobą odpowiednio współpracować. Aby tę współpracę zapewnić, konieczne jest stosowanie kompletnych systemów hydroizolacji: zestawu produktów jednego producenta wbudowanych zgodnie z instrukcjami wykonawczymi i kartami technicznymi. Firma PIOTROWICE II ma w swojej ofercie pod marką ALPOL kilka systemów hydroizolacji. Do stosowania na tarasach i balkonach przeznaczony jest system ALPOL HYDRO PLUS T, który składa się z różnych warstw (co przedstawia infografika). Hydroizolacja tarasu według systemu ALPOL HYDRO PLUS T Najważniejsze elementy systemu ALPOL HYDRO PLUS TSystem przeznaczony jest do wykonania warstw użytkowych i hydroizolacji na tarasach, balkonach i loggiach w budownictwie mieszkaniowym, obiektach przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej. Poniżej najważniejsze produkty wykorzystywane w tym systemie. Profesjonalna chemia budowlana ALPOL Grunt pod hydroizolacje ALPOL AG 707To produkt krzemianowo-polimerowy przeznaczony do wzmacniania i wyrównywania podłoży pod wszelkiego rodzaju masy hydroizolacyjne. Po wyschnięciu nie tworzy żadnej powłoki. Krzemianuje podłoża mineralne, wiążąc wolne związki wapnia.Zaprawa uszczelniająca na taras i balkonALPOL AH 752 (Rodzaj CM, typ O1P) nakładana co najmniej w 2 warstwach. Jej parametry są deklarowane zgodnie z normą PN-EN 14891:2012. Jest przeznaczona do wykonywania podpłytkowych uszczelnień m.in. tarasów, balkonów, cokołów oraz montażu dodatkowych akcesoriów uszczelniających (taśm uszczelniających, narożników, mankietów). Wykazuje ona dużą przyczepność do podłoża, wodoszczelność, elastyczność, odporność na powstawanie rys w podłożu oraz działanie zmiennych warunków atmosferycznych.Kleje do płytek Kleje wysokoelastyczne do okładzin ALPOL AK 512 do AK 518 o wysokich parametrach przyczepności do podłoża (klasy C2) i odkształceniu poprzecznym S1 lub kleje elastyczne ALPOL AK 511 Plus, AK 512S i AK 520 Gelosil (klasy C2). Parametry te (deklarowane są zgodnie z normą PN-EN 12004:2012) są bardzo istotne, ponieważ klej położony w warstwie niewielkiej grubości musi przenieść duże naprężenia (p.w. termiczne), występujące pomiędzy płytką a podłożem z powłoką hydroizolacyjną. Przy przyklejaniu okładzin konieczne jest stosowanie tzw. metody kombinowanej polegającej na naniesieniu warstwy klejowej nie tylko na podłoże, ale również na spodnią stronę płytki. Takie przyklejenie płytki ma na celu całopowierzchniowe jej podparcie, zapewnienie maksymalnej przyczepności do podłoża oraz wyeliminowanie ewentualnych pustek powietrznych sprzyjających powstawaniu odspojeń (na skutek zamarzania i odmarzania wody, która mogłaby się dostać pod powierzchnię płytki uszkodzoną spoiną). Stosowanie metody kombinowanej może zostać pominięte w przypadku przyklejania okładzin na klejach samorozpływnych AK 517 i AK 520, których półpłynna konsystencja eliminuje powstawanie pustek powietrznych, a tym samym uniemożliwia penetrację wody.Spoina elastyczna ALPOL ELITE AS E51-65 (typ CG2WA)Jej parametry są deklarowane zgodnie z normą PN-EN 13888:2010. Podobnie jak klej do okładzin wykazuje dużą elastyczność. Dodatkowo charakteryzuje ją obniżona absorpcja wody (po 30 minutach ≤ 2g, po 240 minutach ≤ 5g) a ze względu na obciążenie ruchem, wysoka odporność na ścieranie (≤ 1000 mm³), czyli bardzo ważne cechy w przypadku stosowania na balkonach i tarasach. Szerokość spoin stosowanych na balkonach tarasach loggiach powinna wynosić ≥ 5 mm. Mata uszczelniająca ALPOL MUPrzeznaczona jest do wykonywania m.in. podpłytkowych uszczelnień tarasów, balkonów, cokołów i w tym przypadku stanowi alternatywę dla wykonania hydroizolacji powierzchniowej z zaprawy wodoszczelnej AH 752. Jej stosowanie pozwala na skrócenie czasu wykonywania prac (nie ma konieczności nakładania warstw z zaprawy wodoszczelnej i ich wysychania). Po całopowierzchniowym przyklejeniu maty uszczelniającej na polach pomiędzy dylatacjami za pomocą szybkowiążącego kleju cementowego do okładzin AK 512 (klasy C2FTS1), wykonaniu połączeń pomiędzy poszczególnymi jej pasami, w miejscach dylatacji, pomiędzy ścianami oraz ścianami i podłogami za pomocą systemowych taśm i narożników mocowanych na zaprawie uszczelniającej, możliwe jest przyklejanie do niej okładzin ceramicznych. Doskonałe połączenie z klejami cementowymi i powłokami hydroizolacyjnymi zapewnia macie ALPOL MU obustronnie ją pokrywająca fizelina polipropylenowa.Taśma, narożniki i mankietyIzolacja tarasu to nie tylko kleje i spoinowanie, ale również pozostałe akcesoria. Taśma uszczelniająca ALPOL TW1, narożniki wewnętrzne ALPOL N1, wewnętrzne ALPOL M2 oraz mankiety ścienne ALPOL NW1 i podłogowe ALPOL NW2 o dużej rozciągliwości i szczelności, mocowane są na zaprawie wodoszczelnej. Zapewniają one uszczelnienie miejsc newralgicznych takich jak połączenia ścian, połączenia ścian i podłóg, dylatacji przeciwskurczowych i konstrukcyjnych, w miejscach słupków balustrad ściany oraz uszczelniania wpustów podłogowych. Sposób wklejania tych elementów powinien przewidywać ich sposób pracy, dlatego bardzo często zalecane jest ich mocowanie bez przyklejania do podłoża części środkowej (umożliwia swobodną pracę, przez co zapobiega jego odrywaniu).Listwy do krawędziDostępne w trzech odmianach:ALPOL LKR 50 (przystosowana do montażu membrany drenażowej ALPOL MT 50 i uchwytów rynnowych),ALPOL LKR 40 (bez możliwości montażu membrany drenażowej, lecz przystosowany do montażu uchwytów rynnowych)ALPOL LK 30 (bez możliwości montażu membrany drenażowej i uchwytów rynnowych),ALPOL LKS (standardowa, bez możliwości montażu membrany drenażowej i uchwytów rynnowych), i związane z nim akcesoria: narożniki, łączniki.Są przeznaczone do wykonywania obróbek krawędzi tarasów i balkonów z okładzinami ceramicznymi. Wykonane z aluminium pokrytego powłoką poliestrową są całkowicie odporne na korozję. Ukształtowanie profili umożliwia ich szczelne połączenie z izolacją oraz okładzinami ceramicznymi. Uzupełnieniem zestawu jest wykonany z tworzywa sztucznego odbojnik przyścienny stanowiący zakończenie listew do krawędzi lub narożników w miejscu styku z elewacją, którego wyprofilowanie umożliwia odprowadzenie wody spływającej z tarasu lub balkonu od elewacji budynku oraz uchwyt rynnowy ALPOL UR75. Membrana drenażowa tarasowa ALPOL MT 50 tłoczona z foli PCVPrzeznaczona do wykonywania podpłytkowej warstwy drenażowo-wentylacyjnej w zestawieniu z listwą do krawędzi LKR 50. Jej stosowanie umożliwi redukcję grubości warstw posadzkowych oraz naprężeń między warstwą podłoża a okładziną płytek ceramicznych.Taśma butylowa ALPOL TB 100 lub TB150Samoprzylepna taśma z włókniny polipropylenowej wytrzymałej na rozerwanie, powleczona jednostronnie kauczukiem butylowym zabezpieczonym dwuczęściowym papierem silikonowym naklejonym na zakład. Przeznaczona do elastycznego łączenia i uszczelniania różnych materiałów w budownictwie, np. obróbek blacharskich z izolacjami podpłytkowymi, podkładami podłogowymi, betonem, połączeń obróbek dachowych z pokryciem dachu, do uszczelniania dylatacji oraz połączeń: podłóg ze ścianami, pomiędzy ścianami, z ościeżnicami drzwi i okien, do uszczelniania otworów wokół przejść instalacyjnych, w miejscach łączeń izolacji itp. również do łączenia maty uszczelniającej ALPOL MU. Po przyklejeniu taśmy butylowej należy nanieść na jej powierzchnię warstwy uszczelniające z zapraw wodoszczelnych w taki sposób, aby za każdym razem zaprawą wodoszczelną pokryta została cała powierzchnia taśmy z naddatkiem.Sznur dylatacyjny ALPOL SDNiewchłaniający wody okrągły sznur ze spienionego polietylenu o zamkniętej strukturze komórkowej i dużej ściśliwości. Stosowanie sznura dylatacyjnego ma na celu uszczelnienie oraz uformowanie przestrzeni szczelin budowlanych między innymi w celu zmniejszenia ich rozmiarów. Ułatwia on również nakładanie mas uszczelniających oraz wspomaga ich pracę w szczelinie.  Kluczem do sukcesu jest sprawdzona ekipaNie mniej ważne od stosowania kompletnych systemów hydroizolacji i produktów przeznaczonych do ich wykonania jest prawidłowe wykonawstwo. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z projektem, instrukcją wykonania oraz z informacjami technicznymi podanymi przez producenta na opakowaniach produktów. Należy również przejrzeć rysunki obrazujące szczegółowe wykonanie poszczególnych elementów systemu oraz przygotować niezbędne materiały, sprzęt i narzędzia. Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych, a ich przebieg rejestrowany w Dzienniku budowy. Prace budowlane powinny wykonywać wyspecjalizowane firmy, stosując na odpowiednio przygotowanym podłożu elementy składowe systemu jednego producenta. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w nieodpowiednich warunkach np. w czasie opadów atmosferycznych, na podłożach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej +5°C w przeciągu 24 h. Należy pamiętać, żeby nie używać zawilgoconych produktów lub po terminie przydatności do użycia. Prawidłowo i dobrze wykonana izolacja oraz wykonanie warstw użytkowych tarasu/balkonu/loggi to bardzo istotny etap wykończenia domu, który zapewnia komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki temu nawet po gwałtownych ulewach i wielu latach eksploatacji nie trzeba będzie konieczności wykonywania ich kosztownych napraw lub remontów. Mając wiedzę jak należy wykonać hydroizolację balkonu i tarasu, można przystąpić do pracy.  W celu osiągnięcia najlepszego efektu warto jest zawsze stosować najlepsze i sprawdzone materiały i rozwiązania, a takimi są stworzone do tego celu produkty marki ALPOL.

Aktualności

PSB Mrówka Zduńska Wola
Siedziba:
ul. Azaliowa 29 C, 98-220 Zduńska Wola
Telefon: 602 110 766
E-mail: zdunskawola@psbmrowka.com.pl
NIP: 5471015096
REGON: 070489357